بهبود زندگی با مدیتیشن

تاریخ انتشار مقاله [12:19] 1396/08/08
بهبود زندگی با مدیتیشن

هدف مراقبه این است که ذهن ما آرام باشد. اگر ذهن ما آرام باشد، ما از نگرانی و ناراحتی ذهنی آزاد می شویم و لذا س...

یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت سوم)

تاریخ انتشار مقاله [12:59] 1395/12/23
یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت سوم)

تنفس صحیح آن قدر در آرامش و تمرکز مؤثراست که تمام تمرینات ارائه شده در این فصل به یک طرف و تمرین تنفس صحیح هم...

یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت دوم)

تاریخ انتشار مقاله [14:29] 1395/11/16
یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت دوم)

یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت دوم)...

یوگا و آرامش ذهن و اعصاب

تاریخ انتشار مقاله [08:50] 1395/10/15
یوگا و آرامش ذهن و اعصاب

یوگا اتصال و پیوستگی وحدت ماده و انرژی یکی شدن جسم و روح...

بالا

آخرین مقالات خواندنی و علمی در سایت بایومارین ، مقاله های جالب درباره ی سبک زندگی