بهبود زندگی با مدیتیشن

[12:19] 1396/08/08 | بخش آرامش ذهن و اعصاب
بهبود زندگی با مدیتیشن

هدف مراقبه این است که ذهن ما آرام باشد. اگر ذهن ما آرام باشد، ما از نگرانی و ناراحتی ذهنی آزاد می شویم و لذا سعادت واقعی را تجربه خواهیم کرد. با تمرین در مدیتیشن، ما می توانیم به تدریج یاد بگیریم که همیشه در آرامش باقی بمانیم، حتی در شرایط سخت تر.

اگر مدیتیشن را تمرین کنیم، احساسات آرام و بزرگ در ذهن تجربه خواهیم کرد و بسیاری از مشکلات معمول ما از بین خواهد رفت. مقابله با شرایط سخت آسان تر خواهد شد، و روابط ما با دیگران به تدریج بهبود می یابد.

مدیتیشن برای هر کسی، در هر سطح از علاقه و تجربه، این امکان را می دهد تا بیشتر در مورد مراقبه، و پیدا کردن صلح و شادی از درون، بدانیم. مزایای مراقبه عبارتند از:

  • بهبود تمرکز در زندگی روزمره
  • استرس، نگرانی و اضطراب کمتر
  • کاهش تحریک، خشم و سرخوردگی
  • صلح و شادی بزرگ درونی
  • افزایش اعتماد به نفس
  • بهبود سلامت ذهنی و جسمی
  • چشم انداز مثبت در زندگی و روابط بهتر

از طریق مدیتیشن می توانید شرایط روزمره را به روش مفید و سازنده ای که منجر به خوشبختی بیشتر برای خود و دیگران می شود، بیاموزید.

"هنگامی که آشفتگی افکار منحرف شده کاهش پیدا می کند، خوشبختی و محبت عمیق به طور طبیعی از درون ظاهر می شود. اگر در مدیتیشن تمرین کنیم، ذهن ما به تدریج بیشتر و بیشتر صلح آمیز خواهد شد و یک شکل خالص از شادی را تجربه خواهیم کرد. در نهایت، ما قادر خواهیم بود در تمام طول زمان، حتی در شرایط سخت تر، باقی بمانیم."

بالا

<p dir="RTL" style="text-align:justify">هدف مراقبه این است که ذهن ما آرام باشد. اگر ذهن ما آرام باشد، ما از نگرانی و ناراحتی ذهنی آزاد می شویم و لذا سعادت واقعی را تجربه خواهیم کرد. با تمرین در مدیتیشن، ما می توانیم به تدریج یاد بگیریم که همیشه در آرامش باقی بمانیم، حتی در شرایط سخت تر.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">اگر مدیتیشن را تمرین کنیم، احساسات آرام و بزرگ در ذهن تجربه خواهیم کرد و بسیاری از مشکلات معمول ما از بین خواهد رفت. مقابله با شرایط سخت آسان تر خواهد شد، و روابط ما با دیگران به تدریج بهبود می یابد.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">مدیتیشن برای هر کسی، در هر سطح از علاقه و تجربه، این امکان را می دهد تا بیشتر در مورد مراقبه، و پیدا کردن صلح و شادی از درون، بدانیم. مزایای مراقبه عبارتند از:</p> <ul dir="rtl"> <li style="text-align:justify">بهبود تمرکز در زندگی روزمره</li> <li style="text-align:justify">استرس، نگرانی و اضطراب کمتر</li> <li style="text-align:justify">کاهش تحریک، خشم و سرخوردگی</li> <li style="text-align:justify">صلح و شادی بزرگ درونی</li> <li style="text-align:justify">افزایش اعتماد به نفس</li> <li style="text-align:justify">بهبود سلامت ذهنی و جسمی</li> <li style="text-align:justify">چشم انداز مثبت در زندگی و روابط بهتر</li> </ul> <p dir="RTL" style="text-align:justify">از طریق مدیتیشن می توانید شرایط روزمره را به روش مفید و سازنده ای که منجر به خوشبختی بیشتر برای خود و دیگران می شود، بیاموزید.</p> <p dir="rtl" style="text-align:justify"><span dir="RTL">&quot;هنگامی که آشفتگی افکار منحرف شده کاهش پیدا می کند، خوشبختی و محبت عمیق به طور طبیعی از درون ظاهر می شود. اگر در مدیتیشن تمرین کنیم، ذهن ما به تدریج بیشتر و بیشتر صلح آمیز خواهد شد و یک شکل خالص از شادی را تجربه خواهیم کرد. در نهایت، ما قادر خواهیم بود در تمام طول زمان، حتی در شرایط سخت تر، باقی بمانیم.</span><span dir="RTL">&quot;</span></p>