معرفی مراکز بایومارین

[12:04] 1396/08/08 | بخش اخبار
معرفی مراکز بایومارین

معرفی مراکز بایومارین
نام مرکز: کلینیک پوست و مو و زیبایی آریامن 
مدير مركز: خانم فتحی
آدرس: تهران، ميدان ونک، خيابان خدامی، خيابان آفتاب، پلاک ٦
تلفن: ٠٩١٢٤٧١٦٨٠١
مراجعه با هماهنگی قبلی

بالا

<p dir="rtl">معرفی مراکز بایومارین<br /> نام مرکز: کلینیک پوست و مو و زیبایی آریامن&nbsp;<br /> مدير مركز: خانم فتحی<br /> آدرس: تهران، ميدان ونک، خيابان خدامی، خيابان آفتاب، پلاک ٦<br /> تلفن: ٠٩١٢٤٧١٦٨٠١<br /> مراجعه با هماهنگی قبلی</p>