یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت سوم)

[12:59] 1395/12/23 | بخش آرامش ذهن و اعصاب
یوگا و آرامش ذهن و اعصاب (قسمت سوم)

مراحل یوگا

1- تفکر مثبت

2- رهایی

3- تنفس صحیح و فواید آن

4- تغذیه صحیح

5- حرکات

 

تنفس صحیح و فواید آن

تنفس صحیح آن قدر در آرامش و تمرکز مؤثراست که تمام تمرینات ارائه شده در این فصل به یک طرف و تمرین تنفس صحیح هم به یک طرف.

در مقدمه گلستان سعدی، اولین نعمت خداوندی که سپاس گفته شده، تنفس است: “. . . هر نفسی که فرو می رود مُمّدِ حیات است و چون بر می آید مفرح ذات.” و این خود نشانه اهمیت تنفس است.

- فواید تنفس عمیق بر طول عمر و سلامتی

کسانی که تنفس عمیق دارند از طول عمر بیشتری برخوردار می شوند. تنفس عمیق باعث می شود که تعداد دم و بازدم در یک دقیقه کمتر شود. معمولاً افراد در یک دقیقه 16 بار نفس می کشند و عمر متوسطی دارند. اما هرکس بیش از این در دقیقه نفس بکشد، مسلماً تنفس هایی سطحی خواهد داشت که دم و بازدم عمیق را به همراه ندارد. طول عمر چنین افرادی از حد متوسط و معمول کمتر است.

اخیراً در یکی از مجله های علمی، از تحقیقات مشترک دانشمندان ژاپنی و آمریکایی گزارشی ارائه شد. این دانشمندان به این نتیجه جالب رسیده اند که اگر انسان بتواند تعداد تنفس خود را در یک دقیقه از 16 به 12 کاهش دهد، چیزی حدود 50 سال به عمر خود اضافه کرده است.

به هر ترتیب، باید دقت کنید که ضمن انجام تمرینات تنفس – که به زودی آن را کاملاً شرح می دهیم – از هر عاملی که در شما تنفس سطحی ایجاد می کند و حجم تنفسی شما را کاهش می دهد اجتناب کنید و از هر برنامه ای که تنفس شما را عمیق تر می کند و بر حجم تنفسی شما می افزاید استقبال کنید.

- فواید تنفس عمیق بر کنترل هیجان های عصبی

گفتیم که هیجان های عصبی منفی و به ویژه خشم و اضطراب، تنفس شما را بد و سطحی می کنند و شما باید مراقب باشید که این هیجان ها را در خود کنترل کنید تا در نهایت سلامتی و طول عمر خود را حفظ کرده باشید. خوشبختانه تنفس صحیح و عمیق، خود عاملی باز دارنده برای این هیجان هاست. شاید خود شما هم بارها تجربه کرده باشید. وقتی عصبانی و خشمگین می شوید، اگر در حرکتید، بایستید؛ اگر ایستاده اید، بنشینید؛ اگر نشسته اید، دراز بکشید و بعد چند نفس عمیق بکشید. خیلی سریع خشم شما فروکش می کند و مسلماً شما با آرامش، بهتر و عاقلانه تر فکر می کنید و تصمیم می گیرید.

توجه داشته باشید که پیاده روی همراه با تنفس عمیق، همواره یکی از راههای کسب آرامش بوده است.

- فواید تنفس عمیق آرامش

شاید مهمترین تأثیر تنفس عمیق که خیلی سریع هم به چشم می آید، آرامش است. با هر نفس عمیقی که می کشید هم ذهن شما آسوده تر می شود و هم جسمتان، به ویژه در بازدم های عمیق بدن شل و ریلکس و منبسط می شود.

مهمترین و اساسی ترین عامل مؤثر در تمرکز فکر، همین آرامش جسم و ذهن است که رهاوردی از تنفس عمیق هم هست.

- فواید تنفس عمیق خلأ و رهایی

آنچه که پیش از این درباره “رهایی” گفتیم، با تنفس عمیق به آسانی به دست می آید. شما با رهایی، از هر گونه وابستگی ذهنی فاصله می گیرید و با تنفس عمیق، خیلی آسان به این رهایی می رسید. یوگی ها تنفس عمیق را راه مؤثر رهایی می دانند. شما هم می بینید که بخش عظیمی از یوگا به معنی هماهنگی و تعادل روح بر عهده تنفس است.

بالا

<p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>مراحل یوگا</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">1- تفکر مثبت</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">2- رهایی</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">3- تنفس صحیح و فواید آن</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">4- تغذیه صحیح</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">5- حرکات</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>تنفس صحیح و فواید آن</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">تنفس صحیح آن قدر در آرامش و تمرکز مؤثراست که تمام تمرینات ارائه شده در این فصل به یک طرف و تمرین تنفس صحیح هم به یک طرف.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">در مقدمه گلستان سعدی، اولین نعمت خداوندی که سپاس گفته شده، تنفس است: &ldquo;. . . هر نفسی که فرو می رود مُمّدِ حیات است و چون بر می آید مفرح ذات.&rdquo; و این خود نشانه اهمیت تنفس است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>- فواید تنفس عمیق بر طول عمر و سلامتی</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">کسانی که تنفس عمیق دارند از طول عمر بیشتری برخوردار می شوند. تنفس عمیق باعث می شود که تعداد دم و بازدم در یک دقیقه کمتر شود. معمولاً افراد در یک دقیقه 16 بار نفس می کشند و عمر متوسطی دارند. اما هرکس بیش از این در دقیقه نفس بکشد، مسلماً تنفس هایی سطحی خواهد داشت که دم و بازدم عمیق را به همراه ندارد. طول عمر چنین افرادی از حد متوسط و معمول کمتر است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">اخیراً در یکی از مجله های علمی، از تحقیقات مشترک دانشمندان ژاپنی و آمریکایی گزارشی ارائه شد. این دانشمندان به این نتیجه جالب رسیده اند که اگر انسان بتواند تعداد تنفس خود را در یک دقیقه از 16 به 12 کاهش دهد، چیزی حدود 50 سال به عمر خود اضافه کرده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">به هر ترتیب، باید دقت کنید که ضمن انجام تمرینات تنفس &ndash; که به زودی آن را کاملاً شرح می دهیم &ndash; از هر عاملی که در شما تنفس سطحی ایجاد می کند و حجم تنفسی شما را کاهش می دهد اجتناب کنید و از هر برنامه ای که تنفس شما را عمیق تر می کند و بر حجم تنفسی شما می افزاید استقبال کنید.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>- فواید تنفس عمیق بر کنترل هیجان های عصبی</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">گفتیم که هیجان های عصبی منفی و به ویژه خشم و اضطراب، تنفس شما را بد و سطحی می کنند و شما باید مراقب باشید که این هیجان ها را در خود کنترل کنید تا در نهایت سلامتی و طول عمر خود را حفظ کرده باشید. خوشبختانه تنفس صحیح و عمیق، خود عاملی باز دارنده برای این هیجان هاست. شاید خود شما هم بارها تجربه کرده باشید. وقتی عصبانی و خشمگین می شوید، اگر در حرکتید، بایستید؛ اگر ایستاده اید، بنشینید؛ اگر نشسته اید، دراز بکشید و بعد چند نفس عمیق بکشید. خیلی سریع خشم شما فروکش می کند و مسلماً شما با آرامش، بهتر و عاقلانه تر فکر می کنید و تصمیم می گیرید.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">توجه داشته باشید که پیاده روی همراه با تنفس عمیق، همواره یکی از راههای کسب آرامش بوده است.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>- فواید تنفس عمیق آرامش</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">شاید مهمترین تأثیر تنفس عمیق که خیلی سریع هم به چشم می آید، آرامش است. با هر نفس عمیقی که می کشید هم ذهن شما آسوده تر می شود و هم جسمتان، به ویژه در بازدم های عمیق بدن شل و ریلکس و منبسط می شود.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">مهمترین و اساسی ترین عامل مؤثر در تمرکز فکر، همین آرامش جسم و ذهن است که رهاوردی از تنفس عمیق هم هست.</p> <p dir="RTL" style="text-align:justify"><strong>- فواید تنفس عمیق خلأ و رهایی</strong></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify">آنچه که پیش از این درباره &ldquo;رهایی&rdquo; گفتیم، با تنفس عمیق به آسانی به دست می آید. شما با رهایی، از هر گونه وابستگی ذهنی فاصله می گیرید و با تنفس عمیق، خیلی آسان به این رهایی می رسید. یوگی ها تنفس عمیق را راه مؤثر رهایی می دانند. شما هم می بینید که بخش عظیمی از یوگا به معنی هماهنگی و تعادل روح بر عهده تنفس است.</p>